POZOR - od 1.1.2019 je přístup do plných textů AGU časopisů možný po registraci v Knihovně Akademie věd nebo Národní technické knihovně.

Seznam předplacených online časopisů 

Licencované zdroje

Přístup do licencovaných databází byl získán placeným členstvím ústavu v celonárodních konzorciích nebo individuálním nákupem přístupů.

Databáze jsou dostupné ze všech ústavních počítačů na základě registrace IP adres.

Databáze se dělí na plnotextové (jejich datovou základnu tvoří celé texty článků, knih apod.) a bibliografické (jejich datovou základnu tvoří bibliografické informace: údaje o názvu, autorovi, zdrojovém dokumentu, abstrakty apod.).

Seznam zdrojů

Informace o aktuálním stavu elektronických informačních zdrojů v Knihovně AV ČR (KNAV) a ústavech AV ČR, kterým přístup zajišťuje KNAV naleznete zde:  EIZ v AVČR v r. 2020.pdf

 

Referenční manažer

Vzdálený přístup

Vzdálený přístup do všech zdrojů zajišťuje zaměstnancům ústavu na vyžádání správkyně sítě prostřednictvím zřízení virtuální privátní sítě (VPN).

Omezení

Využívání elektronických zdrojů je vázáno na podmínky příslušných licenčních smluv. Tyto smlouvy dovolují využívání článků pouze k vědeckým účelům a jen pro osobní potřebu uživatele.

Materiály získané z těchto zdrojů tedy není dovoleno dále kopírovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám. Dovoleno není ani stahování celého obsahu časopisů či jeho podstatných částí.

Podpora

Masarykova univerzita vytvořila návody na použití databází Web of Science, Scopus, ScienceDirect či SpringerLink:

Společnost Albertina icome Praha zevrubně informuje o jednotlivých informačních zdrojích. Portál identifikuje Vaši IP adresu.

Projekt CEINVE vytvořil skripta s obecnými informacemi o elektronických informačních zdrojích

Volné databáze

Další databáze a jiné elektronické zdroje najdete např. v těchto sekcích:

Databáze na jiných institucích ČR