Časopisy přímo předplacené pro rok 2015

Mimo níže vyjmenované, přímo předplacené časopisy jsou z IP adres ÚFA přístupné další časopisy díky účasti knihovny v konsorciích (časopisy v kolekci Springer a Elsevier). 

Zahraniční časopisy


České a slovenské časopisy

Další tisk

Poznámky

Dříve předplácené časopisy, které jsou nyní volně dostupné do r. 2012 a od roku 2012 přístupné v databázi EBSCO (Academic Search Complete):

Následující ruské tištěné časopisy byly z odběru vyřazeny. Díky členství v konsorciu Springer máme přístup k plným textům jejich anglických verzí.

Geomagnetizm i aeronomija = Geomagnetism and Aeronomy /2006-2012/

Fizika atmosfery i okeana = Izvestiya Atmospheric and Oceanic Physics /2006-2012/

Meteorologija i gidrologija = Russian Meteorology and Hydrology /2007-2012/

 

Další aktuální periodika

 

* Konsorciální tituly – časopisy, které předplácíme i pro ostatní účastníky konsorcií (náš vklad do kolekce časopisů)