Registrace do katalogu

Pokud ještě nejste naším čtenářem, vyhledejte prosím knihovnici a nechte se zaregistrovat. Ihned po registraci si můžete vypůjčit publikace, o které máte zájem. Pro potvrzení registrace se můžete v katalogu knihovny poprvé přihlásit, a to po kliknuti na "Přihlášení" (vlevo nahoře) a následném vyplnění údajů z registrace (můžete využít i přímý vstup k přihlášení).

Přihlášení Vám umožní kontrolovat stav vlastních výpůjček (po kliknuti na slovo „Čtenář“ vlevo nahoře) a prodlužovat si je. Je po něm také možné elektronicky objednávat naše publikace. 

Vyhledávání časopisů v katalogu

V katalogu můžete časopis vyhledat zejména podle následujících kritérií:

  • název časopisu
  • předmět (celkové nebo dílčí téma)
  • ISSN (číslo jednoznačně identifikující každý časopisecký titul)
  • signatura (číslo identifikující každou jednotlivou knihu a každý časopisecký svazek v knihovně)
  • nakladatel

Kritérium vyberete z roletky u řádku "Pole pro vyhledávání" (je to 2. řádek ve vyhledávacím formuláři). 

Po vyhledání titulu klikněte na pořadové číslo v prvním levém sloupečku (sloupeček je označený značkou #). Otevře se Vám celý záznam o časopisu se všemi přidanými informacemi, včetně vstupu do online verzí časopisů. Přístupy platí pro počítače v kancelářích vědců ÚFA a ve studovně knihovny.

Studovna

V hlavní budově UFA, v přízemí v místnosti č. 22, se nachází malá studovna, určená uživatelům knihovny. Studovnu si zaměstnanci ÚFA odemykají pomocí karty, kterou používají pro vstup do budovy.

Ve studovně je k dispozici počítač s přístupem k předplaceným elektronickým zdrojům. V policích studovny naleznete aktuální čísla časopisů. Starší čísla jsou uložená ve skříních v zadní části místnosti. Časopis si můžete vyhledat sami, a to podle seznamu tištěných časopisů, umístěného na stole studovny či také zde.

Pokud budete cokoli ze studovny odnášet, prosíme, zaznamenejte to do sešitu na stole! Sešit slouží jako důležitá evidence výpůjček.

V případě jakýchkoli nesnází nás kontaktujte na fia@ufa.cas.cz.