Časopisy přímo předplacené pro rok 2017

Mimo níže vyjmenované, přímo předplacené časopisy jsou z IP adres ÚFA přístupné další časopisy díky účasti knihovny v konsorciích (časopisy v kolekci Springer a Elsevier). 

Zahraniční časopisy


České a slovenské časopisy

Ruší se odběr


* Konsorciální tituly – časopisy, které předplácíme i pro ostatní účastníky konsorcií (náš vklad do kolekce časopisů). Po skončení konsorcia nám zůstane jejich obsah dostupný, proto se jim říká též holdings.