Několik databází, v nichž je možné články vyhledat

 Vyhledávače v prostředí internetu

  • Google Scholar – systém z rodiny Google; vyhledává ve vědeckých zdrojích
  • Scirus – vyhledávací systém zaměřený na vědu a výzkum