28.12. 2017

Online přístup do starších ročnků časopisů AGU je již plně funkční

Tento měsíc byl zrealizován nákup přístupu do starších ročníků časopisů AGU formou balíčku " Journal of Geophysical Research Online Backfiles - One Time Purchase".

Kolekce zahrnuje následující součásti: JGR - Atmospheres, Oceans, Planets, Solid Earth, Space Physics, Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity.

 

22.11. 2017

Nákup elektronických informačních zdrojů (EIZ) - projekt CzechElib

V projektu CzechElib nyní probíhá finální kolo hlasování o konkrétních EIZ. Knihovna ÚFA AV ČR potvrdila zájem o tyto zdroje:

Původně byla do hlasování zařazena i kolekce časopisů AGU, ta však kvůli malému zájmu jiných institucí z projektu vypadla. Přístupy do AGU časopisů na rok 2018 byly nakoupeny přes našeho stávajícího dodavatele.

Harmonogram prací a další aktuální informace jsou zveřejněny na stránkách projektu https://www.czechelib.cz 

 

21.11. 2017

Nařízení EU 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation)

Dne 25. května 2018 začne na území EU platit Obecné nařízení 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V povědomí veřejnosti se již vžila zkratka GDPR.

GDPR stanoví základní zásady (povinnosti), které musí být dodržovány v průběhu zpracování osobních údajů a významně se také dotkne činnosti knihoven především v oblasti ochrany dat jejich uživatelů.

Informace o GDPR jsou zveřejněné na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. O problematice aplikace GDPR v knihovnách se můžete dočíst zde.

 

21. 9. 2017

V NASA bych myl hrnky od kafe

V posledním čísle Respektu (2017, 38) vyšel rozhovor se zaměstnancem ÚFA, Janem Lukačevičem, ve kterém je ústav pochvalně zmíněn. Rozhovor představuje Wave Analyzer Module (WAM), vyvíjený v Oddělení kosmické fyziky. Se stejným vědcem posktyl před časem rozhovor i kanál DVTV.

 

25. 7. 2017

Jednání o nákupu zdrojů přes konsorcia

Pokud byste měli zájem o některý zdroj uvedený v tabulce v příloze, dejte prosím vědět nejlépe do 30. 7. 2017 knihovně (nebo svým zástupcům v knihovní komisi). Uvedené ceny nejsou kompletní ani definitivní. Smlouvy se budou uzavírat v září až říjnu tohoto roku a budou mít platnost 5 let.

Soubor: Knihovna/085-UFAAV-68378289_predbezna_cenova_nabidka_20170714_II.xlsx

 

24. 4. 2017

Knihovní přírůstky za rok 2016

Seznam knih, které knihovna získala v loňském roce: 

Soubor: Knihovna/Novinky_2016.docx

V případě zájmu o výpůjčku pište knihovně nebo objednávejte přes katalog.

 

12. 4. 2017

Seminář Publikujte s Wiley

Seminář pro zájemce o publikování s tímto významným nakladatelem se koná 4. 5. 2017, v 9:30 v Národní technické knihovně.

 

14. 3. 2017

Opravené bodové hodnocení RIV 2015

K dispozici jsou výsledky hodnocení 2015. Můžete si ověřit hodnocení svých výsledků. V případě zjištěné nesrovnalosti pište prosím na fia@ufa.cas.cz. Výsledky hodnocení jsme reklamovali jako celek pro neobjasněné rozpory mezi první a druhou verzí hodnocení a pro podezření na neúplnost zahrnutých výsledků.

 

9. 3. 2017

Nutná kontrola ASEP

Před odesláním záznamů z ASEP do RIV prosíme o rychlou kontrolu Vašich výsledků, a to zejména úplnosti zaznamenaných grantů u jednotlivých publikací.

Doporučený postup pro kontrolu (pokud si nejste jistí, že jste výsledky hlásili): otevřete rozhraní ASEP, zvolte vlevo nahoře (namísto "Všechna pole") pomocí roletky fasetu "autor" a napište do pole "Hledaný termín" své jméno ve formě "příjmení jméno ufa-u" (pokud začnete psát pouze své příjmení bez uvozovek, pomůže Vám našeptávač). Dále můžete zvolit rok vydání: 2016 a způsob zveřejněníJJI, M a C, tj. časopisy, kapitoly v monografii a konferenční příspěvky, čímž vyloučíte z vyhledávání abstrakty. V případě výstupů technického typu volte prefixy L*, P (P1), V* nebo Z. Pokud zjistíte, že Vám chybí důležitá publikace nebo jiný výsledek, obraťte se prosím na fia@ufa.cas.cz, aby byl záznam doplněn. Nezapomeňte na nepublikované výsledky (smluvní výzkum, uspořádání konferencí apod.), o kterých se knihovna nedozví jinak než díky Vašemu hlášení.

Na Analytikách ASEP zjistíte, jaké publikace jsou navázány na Váš projekt. Můžete v roletě zvolit "projekty CEP bez výsledku". Pokud by takový Váš projekt končil v roce 2016, ověřte, že na něj není třeba vázat žádný výsledek. 

Výsledky z roku 2017, které jste hlásili nebo které už mají záznam ve WOS, můžete již v ASEP kontrolovat také.

Doplňkově také můžete otevřít svůj profil zde na stánkách ÚFA, kde by též měly být Vaše impaktované články zaznamenané. Výsledky, které už jsou ve WOS, byste měli mít viditelné i na svých profilech Researcher ID. Kontrola ze strany knihovny aktuálně proběhla.

Do ASEP nepatří publikace bez afiliace ÚFA (či jiného ústavu AV ČR) u jmen autorů.

Typy výsledků - jejich začlenění do RIV

Co patří do ASEP

 

Kontrolu prosím proveďte nejpozději do středy 15. 3. 

 

8. 3. 2017

Dotaz v nominaci na Dotaz roku

Dotaz o červené záři na obloze, zaznamenané v Kosmově kronice, se dostal do nominace na Dotaz roku 2016. Dotaz byl v loňském roce položen Knihovně ÚFA.

 

26. 1. 2017

Konsorcia 2018 v rámci CzechELib

V roce 2017 končí stávající konsorcia. Předběžně se proto zjišťuje celonárodní zájem o informační zdroje na rok 2018 a dále (počítá se s pětiletými konsorcii). Systém národních konsorcií se bude reorganizovat. Vedoucim skupiny a hlavním vyjednavačem je Národní technická knihovna. Do 31. 1. 2017 máme jako Knihovna UFA předběžnou možnost přihlásit se k zájmu o jednotlivé zdroje.

Prosím, podívejte se na nabídku na http://hlasovani.czechelib.cz. Jako siglu uveďte ABB063. V případě zájmu pište na fia@ufa.cas.cz, které zdroje doporučujete, a které naopak nepokládáte za relevantní.

Knihovna se patrně přihlásí k zájmu o tyto zdroje:

  • Academic Search Complete EBSCO
  • American Institute od Physics
  • IOPScience
  • Kolekce casopisu AGU
  • ScienceDirect Freedom Collection
  • Scopus
  • SpringerLink
  • Wiley Online Library Journals
  • Web of Science

K úvaze zůstává řada dalších zdrojů, jako např. kolekce vydavatelů Cambridge, Oxford, American Physical Society (http://journals.aps.org/about), Nature Group, IEEE/IET nebo databaze GeoBase, GeoRef, případně ProQuest, JSTORE ci casopis Science...

V případě konsorcií CzechELib je přislíbena finanční podpora přesahující 50 % ceny.