21. 9. 2017

V NASA bych myl hrnky od kafe

V posledním čísle Respektu (2017, 38) vyšel rozhovor se zaměstnancem ÚFA, Janem Lukačevičem, ve kterém je ústav pochvalně zmíněn. Rozhovor představuje Wave Analyzer Module (WAM), vyvíjený v Oddělení kosmické fyziky. Se stejným vědcem posktyl před časem rozhovor i kanál DVTV.

 

25. 7. 2017

Jednání o nákupu zdrojů přes konsorcia

Pokud byste měli zájem o některý zdroj uvedený v tabulce v příloze, dejte prosím vědět nejlépe do 30. 7. 2017 knihovně (nebo svým zástupcům v knihovní komisi). Uvedené ceny nejsou kompletní ani definitivní. Smlouvy se budou uzavírat v září až říjnu tohoto roku a budou mít platnost 5 let.

Soubor: Knihovna/085-UFAAV-68378289_predbezna_cenova_nabidka_20170714_II.xlsx

 

24. 4. 2017

Knihovní přírůstky za rok 2016

Seznam knih, které knihovna získala v loňském roce: 

Soubor: Knihovna/Novinky_2016.docx

V případě zájmu o výpůjčku pište knihovně nebo objednávejte přes katalog.

 

12. 4. 2017

Seminář Publikujte s Wiley

Seminář pro zájemce o publikování s tímto významným nakladatelem se koná 4. 5. 2017, v 9:30 v Národní technické knihovně.

 

14. 3. 2017

Opravené bodové hodnocení RIV 2015

K dispozici jsou výsledky hodnocení 2015. Můžete si ověřit hodnocení svých výsledků. V případě zjištěné nesrovnalosti pište prosím na fia@ufa.cas.cz. Výsledky hodnocení jsme reklamovali jako celek pro neobjasněné rozpory mezi první a druhou verzí hodnocení a pro podezření na neúplnost zahrnutých výsledků.

 

9. 3. 2017

Nutná kontrola ASEP

Před odesláním záznamů z ASEP do RIV prosíme o rychlou kontrolu Vašich výsledků, a to zejména úplnosti zaznamenaných grantů u jednotlivých publikací.

Doporučený postup pro kontrolu (pokud si nejste jistí, že jste výsledky hlásili): otevřete rozhraní ASEP, zvolte vlevo nahoře (namísto "Všechna pole") pomocí roletky fasetu "autor" a napište do pole "Hledaný termín" své jméno ve formě "příjmení jméno ufa-u" (pokud začnete psát pouze své příjmení bez uvozovek, pomůže Vám našeptávač). Dále můžete zvolit rok vydání: 2016 a způsob zveřejněníJJI, M a C, tj. časopisy, kapitoly v monografii a konferenční příspěvky, čímž vyloučíte z vyhledávání abstrakty. V případě výstupů technického typu volte prefixy L*, P (P1), V* nebo Z. Pokud zjistíte, že Vám chybí důležitá publikace nebo jiný výsledek, obraťte se prosím na fia@ufa.cas.cz, aby byl záznam doplněn. Nezapomeňte na nepublikované výsledky (smluvní výzkum, uspořádání konferencí apod.), o kterých se knihovna nedozví jinak než díky Vašemu hlášení.

Na Analytikách ASEP zjistíte, jaké publikace jsou navázány na Váš projekt. Můžete v roletě zvolit "projekty CEP bez výsledku". Pokud by takový Váš projekt končil v roce 2016, ověřte, že na něj není třeba vázat žádný výsledek. 

Výsledky z roku 2017, které jste hlásili nebo které už mají záznam ve WOS, můžete již v ASEP kontrolovat také.

Doplňkově také můžete otevřít svůj profil zde na stánkách ÚFA, kde by též měly být Vaše impaktované články zaznamenané. Výsledky, které už jsou ve WOS, byste měli mít viditelné i na svých profilech Researcher ID. Kontrola ze strany knihovny aktuálně proběhla.

Do ASEP nepatří publikace bez afiliace ÚFA (či jiného ústavu AV ČR) u jmen autorů.

Typy výsledků - jejich začlenění do RIV

Co patří do ASEP

 

Kontrolu prosím proveďte nejpozději do středy 15. 3. 

 

8. 3. 2017

Dotaz v nominaci na Dotaz roku

Dotaz o červené záři na obloze, zaznamenané v Kosmově kronice, se dostal do nominace na Dotaz roku 2016. Dotaz byl v loňském roce položen Knihovně ÚFA.

 

26. 1. 2017

Konsorcia 2018 v rámci CzechELib

V roce 2017 končí stávající konsorcia. Předběžně se proto zjišťuje celonárodní zájem o informační zdroje na rok 2018 a dále (počítá se s pětiletými konsorcii). Systém národních konsorcií se bude reorganizovat. Vedoucim skupiny a hlavním vyjednavačem je Národní technická knihovna. Do 31. 1. 2017 máme jako Knihovna UFA předběžnou možnost přihlásit se k zájmu o jednotlivé zdroje.

Prosím, podívejte se na nabídku na http://hlasovani.czechelib.cz. Jako siglu uveďte ABB063. V případě zájmu pište na fia@ufa.cas.cz, které zdroje doporučujete, a které naopak nepokládáte za relevantní.

Knihovna se patrně přihlásí k zájmu o tyto zdroje:

  • Academic Search Complete EBSCO
  • American Institute od Physics
  • IOPScience
  • Kolekce casopisu AGU
  • ScienceDirect Freedom Collection
  • Scopus
  • SpringerLink
  • Wiley Online Library Journals
  • Web of Science

K úvaze zůstává řada dalších zdrojů, jako např. kolekce vydavatelů Cambridge, Oxford, American Physical Society (http://journals.aps.org/about), Nature Group, IEEE/IET nebo databaze GeoBase, GeoRef, případně ProQuest, JSTORE ci casopis Science...

V případě konsorcií CzechELib je přislíbena finanční podpora přesahující 50 % ceny.

 

29. 11. 2016

Výstava o Josefu Steplingovi

Výstava o vědci J. Steplingovi, který se věnoval astronomii, meteorologii, fyzice i matematice, potrvá v Národní knihovně do 14. 1. 2017.

 

Prosba o kontrolu výsledků v ASEP

Rádi bychom Vás před koncem roku požádali o kontrolu výsledků v ASEP.

Doporučený postup pro kontrolu (pokud si nejste jistí, že jste výsledky hlásili): otevřete rozhraní ASEP, zvolte vlevo nahoře (namísto "Všechna pole") pomocí roletky fasetu "autor" a napište do pole "Hledaný termín" své jméno ve formě "příjmení jméno ufa-u" (pokud začnete psát pouze své příjmení bez uvozovek, pomůže Vám našeptávač). Dále můžete zvolit rok vydání: 2016 a způsob zveřejněníJJI, M a C, tj. časopisy, kapitoly v monografii a konferenční příspěvky, čímž vyloučíte z vyhledávání abstrakty. V případě výstupů technického typu volte prefixy L*, P (P1), V* nebo Z. Pokud zjistíte, že Vám chybí důležitá publikace nebo jiný výsledek, obraťte se prosím na fia@ufa.cas.cz, aby byl záznam doplněn. Nezapoměňte na nepublikované výsledky (smluvní výzkum, uspořádání konferencí apod.), o kterých se knihovna nedozví jinak než díky Vašemu hlášení. 

Doplňkově také můžete otevřít svůj profil zde na stánkách ÚFA, kde by též měly být Vaše impaktované články zaznamenané. Výsledky, které už jsou ve WOS, byste měli mít viditelné i na svých profilech Researcher ID. Kontrola ze strany knihovny aktuálně proběhla.

Do ASEP nepatří publikace bez afiliace ÚFA (či jiného ústavu AV ČR) u jmen autorů.

Typy výsledků - jejich začlenění do RIV

Co patří do ASEP


9. 11. 2016

Nové předplatné časopisů 

Po vyjednávání v knihovní komisi byly objednány časopisy na rok 2017. Ke stávajícímu předplatnému přidáváme časopis AGU Space Weather (e-ISSN 1542-7390). Od ledna 2017 bude přístupný s retrospektivou do roku 1997. 

Tím odebíráme již 8 periodik ze skupiny časopisů AGU-Wiley. Od roku 2018 bude české konsorcium Wiley, jehož nejsme členi a které v sobě AGU časopisy nezahrnuje, organizováno jiným způsobem. Vyjádřili jsme předběžný zájem o zahrnutí AGU časopisů do konsorcia.

Současné složení knihovní komise najdete v interní sekci na těchto stránkách. Obracejte se na její členy nebo na knihovnu v případě jakýchkoli podnětů.

Seminář o predátorských časopisech

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu zve na seminář Predátorské časopisy ve Scopusu: Nová fakta v celosvětovém srovnání. Na semináři bude představena studie "Predátorské časopisy ve Scopusu" autorů Víta Macháčka a Martina Srholce. Datum konání: 16. 11. 2016, 10:00-11:30 hodin v ulici Politických vězňů 7, Praha 1 (CERGE-EI). Místo si rezervujte předem e-mailem na adrese idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním registračního formuláře, který naleznete na již výše uvedených stránkách události.

 

27. 10. 2016

Open Access Week

V rámci Open Access Week od 24.-30. října zveřejňuje vydavatelství Royal Society Publishing obsah čísel všech časopisů od roku 1665 až po současnost. 
Objevujte na https://royalsociety.org/journals.

 

Fotka uživatele Knihovna Akademie věd ČR.

 

Kontrola Researcher ID

Knihovna opět po dvou měsících zkontrolovala profily zaměstnanců ÚFA a doplnila chybějící články. Prosím, projděte si pro kontrolu též individuálně své profily na http://www.researcherid.com.

 

24. 10. 2016

Pozvánka na výstavu Listinný poklad Karla IV.

Ve vzdálenosti jedné stanice autobusem od ústavu se od pátku do pondělí uskuteční výstava s historickou tématikou, které předchází doprovodný program.

 

24. 8. 2016

Kontrola Researcher ID

Knihovna opět zkontrolovala profily zaměstnanců ÚFA a doplnila chybějící články.

 

15. 8. 2016

Projekty na stránkách

Na základě údajů přístupných v nové aplikaci RIV jsme doplnili údaje na stránky knihovny. Prosím, pokud zde schází informace o Vašem projektu, pište na fia@ufa.cas.cz.

 

12. 8. 2016

Revize v knihovně

V knihovně probíhá revize knih a časopisů, ze zákona povinná jedou za pět let. Měla by být hotová do konce roku. Prosíme Vás o laskavou spolupráci. Všechny knihy a periodika s razítkem Knihovna ÚFA, které máte u sebe, prosím na výzvu předložte knihovnicím, aby mohly v příslušném seznamu odškrtnout, že je dokument v pořádku na svém místě. Děkujeme!

 

Nová objednávka časopisů – pro rok 2017

 

Začíná se vyjednávat o objednávce časopisů na rok 2017. Pokud máte zvláštní přání, obracejte se na knihovnu, pište do formuláře nebo svým zástupcům v knihovní komisi (její složení najdete na interních sránkách ÚFA). Zaměstance Oddělení kosmické fyziky prosíme, aby využívali prozatím první dvě uvedené cesty.

Společný nákup zdrojů AGU s Knihovnou GFÚ na rok 2017 se nepodařilo s vydavatelem vyjednat (vyjednávání se se zhostila na naši prosbu Knihovna AV – KNAV). Vydavatel souhlasil se slevou 10 % pro každý z ústavů, pokud by ústavy byly tři. Třetí zájemce z AV se však bohužel nenašel.

 

RIV

RIV je zase funkční, a to na nové adrese. Obohacené vyhledávání v posledních výsledcích hodnocení RIV nabízí FF MUNI: Vyhledávání ve výsledcích Hodnocení 2014.

 

16. 6. 2016

Náhle nefunkční RIV a náhrada od Věda žije! 

 

Databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích) je po více než deseti letech náhle nedostupná. Vyjádření Pavla Bělobrádka objasňuje důvody této závady. 

Velkou část dat z původni databaze je možné v tuto chvíli vyhledat zde: http://rif.vedazije.cz

Od včerejšího dne je zde možné vyhledávat nejen výsledky, ale také projekty. 

Vice informaci: http://vedazije.cz/node/2699 

 

27. 5. 2016

Konference Parasitic Relations in Academic Publishing

 

Konference s účastí Jeffrey Bealla proběhne 2. června 2016 od 12.10 do 17 hod. v hlavní budově AV ČR na Národní 3 (místnost 206).

  

18. 5. 2016

Příručka k predátorským časopisům

Přehlednou příručku vytvořila Knihovna univerzitního kampusu MU. Odkaz na příručku bude uložen také na stránce publikační podpory.

 

Konsorcium AGU 

Jedná se o možném společném nákupu zdrojů AGU na rok 2017 mezi čtyřmi knihovnami AV ČR. Společný (konsorciální) nákup by zajišťovala Knihovna AV ČR. Zatím probíhají jednání.

  

Kontrola Researcher ID

 

Po dvou měsících knihovna znovu zkontrolovala profily zaměstnanců UFA a doplnila chybějící články.

 

Bezplatný přístup do nejčtenějších článků Taylor and Francis

Taylor and Francis zpřístupnil články nejčtenější v roce 2015. Seznam článků najdete vždy u příslušného oboru na stránkách vydavatele. K přístupu, který trvá do 31. prosince 2016, není třeba registrace.


10. 5. 2016

Webináře k programu Horizon 2020

Webináře k tématice povinného zpřístupnění výsledků v režimu Open Access.

 

28. 4. 2016

Nové čísla Akadamického buletinu a Vesmír

Nové číslo přináší informaci o Konferenci vybraných vědeckých týmů a o semináři Pařížská dohoda o klimatu 2015 a její dopady na ČR. Obou akcí se zúčastnili naši zaměstnanci. Bulletin je k dispozici též v knihovně.

Stránky Časopisu Vesmír propagují soutěž Pošlete SMS skřítkům, kterou spolupořádá ÚFA.

 

6. 4. 2016

Výběr volných článků od Wiley

Wiley volně zpřístupnil několik článků z oboru věd o atmosféře

Nabídka knih z oboru fyziky

Dodavatel Suweco nabízí deset nejprodávanějších knih z oblasti fyziky (seznam v souboru níže). Na uvedené knihy nabízí slevu až 25 % v případě odběru více kusů knih. Pokud knihy vzbudí Váš zájem, pište prosím knihovně.


Překlad stránek Knihovny UFA

Stránky jsou čerstvě přeloženy profesionální překladatelkou a u stávajících překladů byla provedena korektura. 

26. 2. 2016

Kontrola ASEP

Vzhledem k březnovému odesílání dat do RIV je třeba, abyste měli záznamy všech svých důležitých výsledků, které byly vytvořeny pod afiliací AV v roce 2015, zanesené v ASEP. Prosím, proveďte kontrolu do pátku 4. 3. 2016.

Doporučený postup pro kontrolu (pokud si nejste jistí, že jste výsledky hlásili): otevřete rozhraní ASEP, zvolte vlevo nahoře (namísto "Všechna pole") pomocí roletky fasetu "autor" a napište do pole "Hledaný termín" své jméno ve formě "příjmení jméno ufa-u" (pokud začnete psát pouze své příjmení bez uvozovek, pomůže Vám našeptávač). Dále můžete zvolit rok vydání: 2015 a způsob zveřejněníJJI, M a C, tj. časopisy, kapitoly v monografii a konferenční příspěvky, čímž vyloučíte z vyhledávání abstrakty. V případě výstupů technického typu volte prefixy L*, P (P1), V* nebo Z. Pokud zjistíte, že Vám chybí důležitá publikace nebo jiný výsledek, obraťte se prosím na fia@ufa.cas.cz, aby byl záznam doplněn. Nezapoměňte na nepublikované výsledky (smluvní výzkum, uspořádání konferencí apod.), o kterých se knihovna nedozví jinak než díky Vašemu hlášení. 

Výsledky, které jsou publikované zatím online, mají v ASEP jako rok vydání 2016 (to se může podle situace libovolně měnit). Najdete je tedy stejným způsobem, pouze bez omezení roku vydání.

Doplňkově také můžete otevřít svůj profil zde na stánkách ÚFA, kde by též měly být Vaše impaktované články zaznamenané. Výsledky, které už jsou ve WOS, byste měli mít viditelné i na svých profilech Researcher ID. Kontrola ze strany knihovny aktuálně proběhla.

Do ASEP nepatří publikace bez afiliace ÚFA (či jiného ústavu AV ČR) u jmen autorů.

Prosíme Vás také o kontrolu správnosti zápisu grantů, aby bylo možné později v bázích RIV správně provázat výsledky a české projekty.

Typy výsledků - jejich začlenění do RIV

Co patří do ASEP

 

23. 2. 2016

Novinky ve WOS

Mezi novinky patří např. služba MATCH v EndNote: zadáte titul svého svého článku a abstrakt, systém Vám poradí až 10 časopisů, v nichž byste článek mohli publikovat. 

Další novinkou je rozšířená možnost vyhledávání impaktovaných časopisů dle toho, zda jsou Open Access či podle kvartilu (oboje v JCR), dále označení nejlepších článků dle citovanosti ikonkou zlatého poháru (1 % nejlepších článků ve WOS), statistika užití článků (Usage Report) či databaáze ESCI s excerpovanými neimpaktovanými, leč recenzovanými a citovanými periodiky (v současnosti 1500 časopisů). Také lze ukládat Marked Listy a exportovat seznamy časopisů. V případě zájmu se dále informujte v knihovně.

 

28. 1. 2016

Predátorské časopisy

Problematika časopisů, které za poplatek publikují nekvalitní práce bez recenzního řízení, bez dodržení publikačních standardů, a také často s neoprávněným použitím známých jmen či lživých údajů, se odrazila i v českém prostředí (informoval o tom např. článek na iDnes).

Užitečné proto může být nahlédnutí do seznamu potenciálních či pravděpodobných predátorských vydavatelů vytvořeného a spravovaného knihovníkem Jeffrey Beallem z University of Collorado (jde o tzv. Beall"s list).  Jeffrey Beall spravuje i seznam podezřelých metrik, které tyto časopisy uvádějí. Na stránce ÚFA věnované otevřenému přístupu můžete získat další informace.

 

22. 1. 2016

Přírůstky za rok 2015

Knihy, které získala Knihovna ÚFA v roce 2015 do fondu, naleznete zde:

Soubor: Prirustky_2015.docx
 

Více o knihách katalogu knihovny.

 

22. 1. 2016

Taylor & Francis Physics Collection - zkušební přístup

Přístup zdarma pro počítačovou síť celého ústavu je nastaven do 19. 2. 2016. Projděte si seznam zpřístupněných časopisů.

 

18. 1. 2016

Přístupy do časopisů UFA

Aktuální přehled naleznete zde.

Přehled důležitých časopisů s informací o přístupnosti je k dispozici např. zde: 

Soubor: Knihovna/Oborová periodika_IV.doc
 

Knihovna Akademie věd

Připomínám, že pro vzdálený přístup do časopisů Knihovny Akademie věd (KNAV) se musíte zaregistrovat jako její čtenáři. Můžete tak učinit i bez návštěvy knihovny. Knihovna disponuje přístupem k mnoha zdrojům. Nejvýznamnější je její přístup ke kolekci Wiley (Wiley STM Collection). Které časopisy sem patří, zjistíte v souboru All_wiley-blackwell_journals_2015, který si můžete stáhnout zde.

Do časopisů z kolekce Wiley patří Meteorological ApplicationsThe Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, jejichž předplatné (online i tištěné) jsme letos v Knihovně ÚFA zrušili.

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna (NTK) nabízí stejnou kolekci Wiley a navíc kolekce další, např. databázi AIP Scitations (American Institute of Physics). O zdrojích z oboru fyziky informuje NTK zde.

EBSCO ASC 

EBSCO Academic Search Complete je databáze plných textů různých nakladatelů přístupná z IP adres ÚFA a při přístupu přes VPN. Informace o databázi a odkaz na podporu naleznete zde.

V této databázi naleznete také současný obsah časopisů American Meteorological Society (do roku 2012 také Open Access).

 

 

8. 12. 2015

Kontrola ASEP

Vzhledem k tomu, že se v lednu bude ASEP využívat pro statistiky, je třeba, abyste měli záznamy všech svých důležitých výsledků, které byly vytvořeny pod afiliací AV v roce 2015, zanesené v ASEP. Prosím, proveďte kontrolu do 20. 12. 2015.

Doporučený postup pro kontrolu (pokud si nejste jistí, že jste výsledky hlásili): otevřete rozhraní ASEP, zvolte vlevo nahoře (namísto "Všechna pole") pomocí roletky fasetu "autor" a napište do pole "Hledaný termín" své jméno ve formě "příjmení jméno ufa-u" (pokud začnete psát pouze své příjmení bez uvozovek, pomůže Vám našeptávač). Dále můžete zvolit rok vydání: 2015 a způsob zveřejněníJJI, M a C, tj. časopisy, kapitoly v monografii a konferenční příspěvky, čímž vyloučíte z vyhledávání abstrakty. V případě výstupů technického typu volte prefixy L, P nebo Z. Pokud zjistíte, že Vám chybí důležitá publikace nebo jiný výsledek, obraťte se prosím na fia@ufa.cas.cz, aby byl záznam doplněn. 

Výsledky, které jsou publikované zatím online, mají v ASEP jako rok vydání 2016 (to se může podle situace libovolně měnit). Najdete je tedy stejným způsobem, pouze bez omezení roku vydání.

Doplňkově také můžete otevřít svůj profil zde na stánkách ÚFA, kde by též měly být Vaše impaktované články zaznamenané. Výsledky, které už jsou ve WOS, byste měli mít viditelné i na svých profilech Researcher ID.

Do ASEP nepatří publikace bez afiliace ÚFA (či jiného ústavu AV ČR) u jmen autorů.

Prosím Vás také o kontrolu správnosti zápisu grantů, aby bylo možné později v bázích RIV správně provázat výsledky a granty.

Typy výsledků - jejich začlenění do RIV

Co patří do ASEP


Nová zpracovatelka publikovaných výstupů z konferencí

V zápisu do ASEP došlo k organizační změně: všechna abstrakta a další výsledky, které nejsou bodovány v RIV (např. konferenční příspěvky publikované mimo sborníky s vlastním ISBN), zapisuje nyní podle evidence cestovních příkazů a následného vlastního vyhledávání Kateřina Potužníková. Můžete jí psát na kaca@ufa.cas.cz

 

3. 12. 2015

Změny ve skladbě odebíraných časopisů

Po více než měsíčním jednání knihovní komise a vedení knihovny rozhodly o změně v objednávce časopisů na příští rok.

Na rok 2016 se tedy nakupují tato zahraniční periodika:

Název časopisu Nakladatel Rozpětí
     
Climate Research včetně tisk Inter-Research 2016
Elektor včetně tisk Elektor International Media 2016
Novosti kosmonavtiki jen tisk Videokosmos 2016
     
Radio Science pouze elektronicky AGU Wiley 1997–2016
Water Resources Research pouze elektronicky AGU Wiley 1997–2016
Reviews of Geophysics pouze elektronicky AGU Wiley 1997–2016
Geophysical Research Letters pouze elektronicky AGU Wiley 1997–2016
Journal of Geophysical Research: Space Physics pouze elektronicky AGU Wiley 1997–2016
Journal of Geophysical Research: Planets pouze elektronicky AGU Wiley 1997–2016
Journal of Geophysical Research: Atmospheres pouze elektronicky AGU Wiley 1997–2016

Knihovna zůstává v konsorciích Springer i Elsevier, takže periodika těchto nakladatelů jsou nadále přístupná v celé šíri nabízeného balíčku.

 

Naopak se ruší tyto odběry:

Atmospheric Science Letters pouze elekronicky RMS Wiley Přechází na Open Access.
Idojaras vč. tisk Lapkiado Bez náhrady 
Meteorological Applications vč. tisk RMS Wiley Vzdálený přístup přes Knihovnu AV
The Quarterly Journal of the Royal Meteorological vč. tisk RMS WIley Vzdálený přístup přes Knihovnu AV
Journal of Climate pouze elektronicky AMS Přístup k článkům v databázi EBSCO ASC, starší Open Access
Aviation Week jen tisk McGraw-Hill Bez náhrady 

 

Pro přístup do časopisů přístupných přes Knihovnu Akademie věd (Národní 3, Praha 1) se musíte zaregistrovat jako její čtenáři. Můžete tak učinit i bez návštěvy knihovny. Knihovna disponuje přístupem k mnoha zdrojům.

Na začátku roku knihovna aktualizuje informace na stránce věnované periodikům.

O skladbě časopisů se bude dále jednat i příští rok, své návrhy a požadavky pište prosím do formuláře zájmu nebo svým zástupcům v knihovní komisi.

 

2. 12. 2015

Vánoční prázdniny

Mezi 21. 12. a 27. 12. (včetně) bude knihovna zavřená. Omlouváme se za možné komplikace. V této době nebude zajišťována ani služba Ptejte se knihovny.


AGU podpora pro autory

Kromě pořádání AGU Author Workshopu přímo na konferenci nabízí American Geophysical Union podporu i prostřednictvím online spojení, např. ve formě zaznamenaného a volně přístupného webináře AGU Author Webinar: How to Publish Your Research.

 

19. 10. 2015

Sleva na knihy od nakladatelství Elektor

Akce nabízí slevu při koupi dvou knih (druhá kniha je za polovinu své ceny). Platí pouze do 20. 10. 2015.

 

15. 10. 2015

Seminář nakladatele Taylor & Francis

Vydavatelství Taylor & Francis pořádá ve spolupráci s Albertinou dvouhodinové setkání, které pomůže vědeckým pracovníkům i knihovníkům pochopit proces publikování v akademických časopisech – výběr správného časopisu, systém vzájemného hodnocení (a co od něj lze očekávat), hlavních 10 důvodů, proč jsou články v časopisech odmítány, a stručný souhrn na téma Open Access. Dozvíte se, jak Taylor & Francis podporuje akademické knihovny po celém světě, jaké jsou druhy předplatného a jaké výhody může přinést Vaší instituci. Kdy: 22. 10. 2015, 9:00 - 11:00. Kde: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro). Vložné: zdarma, občerstvení zajištěno.  

Více informací a možnost registrace

 

14. 10. 2015

Cena Milady Paulové 2015

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR navázalo na sedmiletou tradici a vyhlásilo v roce 2015 výzvu k podávání nominací na Cenu Milady Paulové. Tentokrát v oblasti výzkumu o fyzice (resp. astronomie, výzkum o vesmíru, fyzice, optice a dalších příbuzných oborech), a to mimo jiné s úmyslem připomenout vynikající osobnost české fyziky, profesorku Adélu Kochanovskou (1907 – 1985). 

 

7. 10. 2015

WOS webinář o možnostech Open Access a nástroji Converis

Web of Science nabízí webinář s názvem Opening up Open Access: How are you managing your Open Access research? Podtitul zní: Learn from research managers on how they are managing Open Access compliance using Converis.

Seminář začíná 21. 10. v 9:00 středoevropského času (registrace zde).

 

2. 10. 2015

Porovnání citačních manažerů

Aktuální porovnání citačních manažerů naleznete v článku nového čísla časopisu Ikaros.

Podrobné porovnání citačních manažerů najdete i na anglické Wikipedii.

 

29. 9. 2015

Knihy k rozebrání

V příloze naleznete seznam vyřazených knih z fondu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Jedná se o zahraniční publikace z různých oborů, včetně fyziky atmosféry. Knihy byly vydány převážně v padesátých a šedesátých letech minulého století (nejčastěji v ruštině a polštině, v menší míře také v angličtině, němčině a francouzštině). V případě zájmu pište na fia@ufa.cas.cz, a to do 18. 10. 2015.

Soubor: Knihovna/Seznam_vyřazených_dokumentů_Ostrava.xlsx

 

25. 9. 2015

Národní informační den k programu COST

Dne 6. 11. se bude konat národní informační den k programu COST. Zájemci o účast se mohou registrovat elektronicky do 20. října 2015, případně do naplnění kapacity konferenčního sálu.