29.1. 2020

Informace o aktuálním stavu elektronických informačních zdrojů v Knihovně AV ČR (KNAV) a ústavech AV ČR, kterým přístup zajišťuje KNAV naleznete zde:  EIZ v AVČR v r. 2020.pdf

 

1.11.2019

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za období 2015–2019

 

Akademie věd České republiky připravuje další kolo pravidelného hodnocení. 

Metodika hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za období 2015–2019 sleduje tyto dva cíle:

  1. zvýšení kvality vědecké a odborné činnosti pracovišť zprostředkováním detailních a nezávislých informací o pracovištích a vědeckých týmech pro vedení jednotlivých pracovišť a vědeckých týmů,
  2. získání objektivních informací o postavení pracovišť AV ČR v národním, evropském a světovém kontextu a jejich využití pro strategické řízení AV ČR jako celku, včetně financování pracovišť jako jednoho z dílčích aspektů řízení.

Hodnocení bude provedeno formou mezinárodního, oborového, informovaného peer-review, které proběhne ve dvou fázích.

V I. fázi bude provedeno hodnocení výstupů vědecké činnosti pracovišť AV ČR za využití mezinárodních panelů a vzdálených hodnotitelů. Ve II. fázi proběhne prezenční hodnocení pracovišť a jejich vědeckých týmů mezinárodními komisemi. Výsledky a doporučení budou zpracovány do podoby závěrečných zpráv.

Další informace naleznete zde.

Informace interního charakteru naleznete v tomto odkazu, a jsou přístupné pouze z pracovních počítačů AV.

 

14.12. 2018

POZOR - od 1.1.2019 je přístup do plných textů AGU časopisů možný po registraci v Knihovně Akademie věd nebo Národní technické knihovně.

31.10. 2018

OBOROVÉ BIBLIOMETRICKÉ ANALÝZY ZA ROK 2016

Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace zpracoval oborovou bibliometrickou analýzu, která je jedním z podkladů pro hodnocení  výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Hlavním podkladem tohoto modulu jsou bibliometrické analýzy zpracované detailně pro jednotlivé výzkumné organizace. Analýzy pro jednotlivé oborové skupiny jsou okomentované Odbornými panely.

V analýzách se používá oborová struktura dle OECD: Fields of Research and Development (FORD). Obory Web of Science (WoS Categories) jsou převedeny do struktury FORD na základě Převodníku (Struktura oborů OECD (Frascati Manual) .

ÚFA má výsledky v oboru Natural sciences, oborové skupiny Physical sciences a Earth and related environmental sciences.

V následujících odkazech najdete výsledky ÚFA:

Soubor: Knihovna/výběr UFA_Earth and Related Environmental Sciences.xlsx
Soubor: Knihovna/výběr UFA_Physical Sciences.xlsx 
Soubor: Knihovna/oborová skupina_Earth and related environmental sciences.xlsx

Kompletní oborové bibliometrické analýzy jsou k dispozici ke stažení na stránkách Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

 23.10. 2018

Licenční smlouvy uzavřené mezi poskytovateli EIZ a NTK (projekt CzechElib)

Knihovna ÚFA má v rámci národního konsorcia CzechElib nakoupené tyto elektronické informační zdroje:

Licenční smlouvy s jednotlivými poskytovateli EIZ naleznete zde

Kompletní informace o CzechElib naleznete na stránkách https://www.czechelib.cz.

 

 3.7. 2018

Žádáme všechny uživatele knihovny, aby se seznámili s knihovním řádem.

Soubor: Knihovna/KNIHOVNÍ ŘÁD.docx

 

2.3. 2018

Zakoupený online přístup do starších ročnků časopisu AGU - Geophysical Research Letters

Nyní jsou z počítačů ÚFA přístupné všechny ročníky časopisu Geophysical Research Letters.