31.10. 2018

OBOROVÉ BIBLIOMETRICKÉ ANALÝZY ZA ROK 2016

Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace zpracoval oborovou bibliometrickou analýzu, která je jedním z podkladů pro hodnocení  výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Hlavním podkladem tohoto modulu jsou bibliometrické analýzy zpracované detailně pro jednotlivé výzkumné organizace. Analýzy pro jednotlivé oborové skupiny jsou okomentované Odbornými panely.

V analýzách se používá oborová struktura dle OECD: Fields of Research and Development (FORD). Obory Web of Science (WoS Categories) jsou převedeny do struktury FORD na základě Převodníku (Struktura oborů OECD (Frascati Manual) .

ÚFA má výsledky v oboru Natural sciences, oborové skupiny Physical sciences a Earth and related environmental sciences.

V následujících odkazech najdete výsledky ÚFA:

Kompletní oborové bibliometrické analýzy jsou k dispozici ke stažení na stránkách Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

 23.10. 2018

Licenční smlouvy uzavřené mezi poskytovateli EIZ a NTK (projekt CzechElib)

Knihovna ÚFA má v rámci národního konsorcia CzechElib nakoupené tyto elektronické informační zdroje:

Licenční smlouvy s jednotlivými poskytovateli EIZ naleznete zde

Kompletní informace o CzechElib naleznete na stránkách https://www.czechelib.cz.

 

 3.7. 2018

Žádáme všechny uživatele knihovny, aby se seznámili s knihovním řádem.

Soubor: Knihovna/KNIHOVNÍ ŘÁD.docx

 

2.3. 2018

Zakoupený online přístup do starších ročnků časopisu AGU - Geophysical Research Letters

Nyní jsou z počítačů ÚFA přístupné všechny ročníky časopisu Geophysical Research Letters.

 

28.2.2018

Online přístup k elektronickým knihám

V rámci konsorcia CzechElib jsou z počítačů v síti ÚFA přístupné kolekce e-knih od vydavatelů Elsevier (https://www.sciencedirect.com) a Springer (https://link.springer.com). E-knihy jsou zpřístupněny online obdobně jako časopisy přímo na portálech vydavatelů.

Seznamy dostupných titulů naleznete zde: 

 
Podrobné informace o konsorciálním nákupu e-knih v rámci CzechElib jsou zveřejněné na stránkách NTK: https://www.techlib.cz/cs/83848-konsorcialni-nakup-e-knih

 

2.2.2018

Nová publikace Evropské komise

V knihovně ÚFA je k dispozici kniha Urban Water ATLAS for Europe, která byla vydána v r. 2017 Evropskou komisí.

 

 30.1. 2018

Informace o aktuálním stavu elektronických informačních zdrojů v Knihovně AV ČR (KNAV) a ústavech AV ČR, kterým přístup zajišťuje KNAV naleznete zde: Soubor: Knihovna/EIZ v AV ČR v r. 2018.pdf

  

28.12. 2017

Zakoupený online přístup do starších ročnků časopisů AGU - Journal of Geophysical Research 

Tento měsíc byl zrealizován nákup přístupu do starších ročníků časopisů AGU - JGR formou balíčku " Journal of Geophysical Research Online Backfiles - One Time Purchase".

Kolekce zahrnuje následující součásti: JGR - Atmospheres, Oceans, Planets, Solid Earth, Space Physics, Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity.

 

22.11. 2017

Nákup elektronických informačních zdrojů (EIZ) - projekt CzechElib

V projektu CzechElib nyní probíhá finální kolo hlasování o konkrétních EIZ. Knihovna ÚFA AV ČR potvrdila zájem o tyto zdroje:

Původně byla do hlasování zařazena i kolekce časopisů AGU, ta však kvůli malému zájmu jiných institucí z projektu vypadla. Přístupy do AGU časopisů na rok 2018 byly nakoupeny přes našeho stávajícího dodavatele.

Harmonogram prací a další aktuální informace jsou zveřejněny na stránkách projektu https://www.czechelib.cz 

 

21.11. 2017

Nařízení EU 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation)

Dne 25. května 2018 začne na území EU platit Obecné nařízení 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V povědomí veřejnosti se již vžila zkratka GDPR.

GDPR stanoví základní zásady (povinnosti), které musí být dodržovány v průběhu zpracování osobních údajů a významně se také dotkne činnosti knihoven především v oblasti ochrany dat jejich uživatelů.

Informace o GDPR jsou zveřejněné na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. O problematice aplikace GDPR v knihovnách se můžete dočíst zde.

 

21. 9. 2017

V NASA bych myl hrnky od kafe

V posledním čísle Respektu (2017, 38) vyšel rozhovor se zaměstnancem ÚFA, Janem Lukačevičem, ve kterém je ústav pochvalně zmíněn. Rozhovor představuje Wave Analyzer Module (WAM), vyvíjený v Oddělení kosmické fyziky. Se stejným vědcem posktyl před časem rozhovor i kanál DVTV.