Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.

Boční II 1401
141 31 Praha 4

IČO: 68378289
DIČ: CZ68378289
OKEČ: 7310
NACE: 7219 (Pro statistická hlášení)

Identifikační číslo ÚFA pro účely projektů rámcových programů EU: 998227389
Identifikační číslo ÚFA do systému ESA EMITS: 58034

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
Pobočka: Praha 4 – Budějovická, Antala Staška 2059, 140 00 Praha 4
č.ú: 19-9208360217/0100
SWIFT kód: kombczppxxx
IBAN kód: CZ8901000000199208360217

ID schránky: 6uqngp3

evid.číslo výzkumného záměru: AV OZ 30420517

Převod dotací:
Česká národní banka, pobočka Praha
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
č.účtu: 94-13322041/0710