Komentář k hlavičkovým dopisům

Šedá barva zvolená pro logo ústavu a i pro podkres u slavnostnější varianty se tiskne na barevných tiskárnách ústavu různě kvalitně. Provést kalibraci všech našich tiskáren není v našich silách. Nejkvalitnější tisk by měl být na kopírkách.

Naše kopírky jsou, ale příliš chytré. Pokud se dělá černobílá kopie z barevného originálu, šedou v logu i v podkresu potlačí, popř. vymažou, jako nežádoucí šmouhu. Barevné nastavení kopírek bylo upraveno, lepší nastavení dle techniků, kteří se nám o kopírky starají, možné není

Několik zásad pro použití šablon hlavičkového dopisu:

  • Barevné šablony hlavičkového dopisu, prosím POUŽÍVEJTE pouze pro tisk na barevné tiskárně, která má k dispozici všechny barvy. Nekvalitní tištěný výsledek je NEPŘÍPUSNÝ.V korespondenci, kde nemůžete garantovat kvalitní barevný tisk, použijte černobílou verzi šablony.
  • Šablony jsme obdrželi s doporučením používat písmo Ariel, velikosti 10. Šablony jsou (po dohodě) upraveny na velikost písma 11. Případná volba jiného fontu by měla být, s ohledem na kombinaci logo a použitý font, dobře zvážena.
  • Dokumenty jsou k dispozici jako šablony Wordu. Šedá pole jsou přepisovatelná a šedý podkres se netiskne. Šablony jsou uzamčeny, aby se zabránilo případným nechtěným změnám. Není použito heslo a po odemčení (Revize/Omezit úpravy/Odemknout) můžete provést úpravu, kterou budete potřebovat, např. upravit kontaktní údaje v zápatí dopisu.

Hlavičkový dopis má několik variant

Papír s hlavičkou