Spolupráce s vysokými školami na uskutečňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů