VYSOKÉ PATRO STŘEDNÍ PATRO NÍZKÉ PATRO ATLAS
                        
    
  CIRRUS 
    
  CIRROCUMULUS 
    
  CIRROSTRATUS 
    
  ALTOCUMULUS 
    
  STRATOCUMULUS 
    
  CUMULUS 
    
  STRATUS 
    

 

  DOMŮ 
 
 
MALÝ ATLAS ARKTICKÝCH OBLAKŮ - SVALBARD

 

Následující soubor fotografií oblaků vznikl v průběhu vědeckých expedic a kurzů polární ekologie Svalbard v letech 2012–2014, který organizovala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Většina fotografií pochází z okolí české polární stanice v zátoce Petuniabukta (Billefjorden, centrální část ostrova Špicberky), kde pracovala meteorologická skupina zabývající se výzkumem lokální cirkulace, procesů v přízemní vrstvě atmosféry a mikroklimatických podmínek odledněného pobřeží zátoky Petuniabukta. Studentům a lektorům se podařilo zdokumentovat a popsat několik set fotografií oblaků, které byly klasifikovány na základě Mezinárodní atlasu oblaku vydávaného Světovou meteorologickou organizací (WMO). Formou Malého atlasu arktických oblaků přinášíme 130 nejzajímavějších fotografií oblačných struktur s krátkým popisem. Pro lepší pochopení vzniku a vývoje oblaků byla každá fotografie doplněna o charakteristiku převládajících povětrnostních podmínek, která vychází z klasifikace cirkulačních typů vytvořenou a pravidelně aktualizovanou polským profesorem T. Niedźwiedźem ze Slezské univerzity v Sosnowci. Podrobnější informace o klasifikaci cirkulačních typů a povětrnostních podmínkách ostrova Špicberky jsou uvedeny např. v práci T. Niedźwiedź (2007), K. Láska a kol. (2012).

 


 

VYSOKÉ PATRO

 

STŘEDNÍ PATRO

 

NÍZKÉ PATRO

 

ZAJÍMAVOSTI

Lektoři

Kamil Láska, Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Zuzana Chládová, Ústav fyziky atmosféry, Akademie věd ČR, Praha

 

Studenti:

Marie Doleželová, Masarykova univerzita, Brno

Petra Polická, Univerzita Karlova, Praha

Eva Kadlčková, Jihočeská univerzita, České Budějovice

Filip Hrbáček, Masarykova univerzita, Brno

Tereza Coufalová, Masarykova univerzita, Brno

Klára Ambrožová, Masarykova univerzita, Brno

Jan Bendl, Univerzita Karlova, Praha

Jan Husák, Ostravská Univerzita, Ostrava

Tereza Uhlíková, Univerzita Karlova, Praha

Václav Nedbal, Jihočeská univerzita, České Budějovice

Roman Březina,Univerzita Palackého, Olomouc

Lenka Ondráčková, Masarykova univerzita, Brno


 

Literatura

 

Niedźwiedź T. 2007. Atmospheric circulation. In: A. Marsz and A. Styszyńska (eds) Klimat rejonu

Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni: 45–64 (polsky).


Láska, K., Witoszová, D., Prošek, P. 2012. Weather patterns of the coastal zone of Petuniabukta (Central Spitsbergen) in the period 2008–2010. Polish Polar Research 33 (4), s. 297-318.

Häckel, H. (2009): Atlas oblaků. Academia Praha. ISBN: 978-80-200-1643-0

Skřehot, P. (2008): Velký atlas oblaků. Academia Praha. ISBN: 978-80-251-2015-6.