CEZ - Centrální evidence výzkumných záměrů Centrální evidence výzkumných záměrů

Vstup do databáze 

Databáze CEP je součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI),  ve které se shromažďují informace o výzkumných záměrech podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Údaje do CEP předávají poskytovatelé institucionální podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy,  Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

V databázi lze vyhledat data od roku 1998.