CEP je vládní databáze všech projektů, které jednotliví poskytovatelé přidělili.

Vstup do databáze

Každý projekt má svůj jednoznačný kód, který se skládá z čísla, pod kterým je grant pracovníkům přidělen, a prefixu. Na adrese http://aplikace.isvav.cvut.cz/prepareProjectForm.do je možno zjistit kód grantu v databázi CEP tak, že do pole "Identifikační kód" zapíšete vám známé číslo grantu a předsadíte *.