ASEP - automatizovaný systém evidence publikací

ASEP je databází prací AV ČR.

Je umístěn na serveru firmy Cosmotron, která ji spolu s Knihovnu AV ČR (KNAV) pro Akademii věd též spravuje. ASEP je vytvářen v informačním systému ARL (Advanced Rapid Library).

Obsahuje bibliografické záznamy o výsledcích vědeckého výzkumu v ústavech AV ČR od roku 1985, v úplnosti od roku 1993.

Vstup do databáze