Výběrové řízení - prodej roubenky

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení formou obálkové metody na odprodej nepotřebné nemovitosti na adrese Panská Ves 14, 471 41 Dubá, okr. Česká Lípa.

Jedná se o historickou roubenou chalupu, k ní přistavený špejchar a pozemek o celkové rozloze 1687 m2 (pozemky č. st.68/1, st.68/2, 863 a části pozemků 866/1 a 864 k.ú. Nedamov, obec Dubá).  Objekt roubenky je ve špatném technickém stavu s nutností okamžité, alespoň částečné rekonstrukce, špejchar byl využíván jako ubytovna pracovníků naší observatoře v sousedství a je okamžitě vhodný k užívání.

Minimální cena byla stanovena znalcem a včetně dalších poplatků činí 819 000 Kč.

Objekt si je možno prohlédnout na základě telefonické domluvy na čísle 605 573 333. Vstup do roubenky je na vlastní nebezpečí.

Vaše nabídky posílejte v zalepené obálce s poznámkou „Výběrové řízení Roubenka – neotvírat“ na adresu Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Boční II, č. 1401, 141 31 Praha 4 do 15.6.2017.