Interní semináře

Pozvánka

na jarní cyklus interních seminářů ÚFA AV ČR, v.v.i.,
které se konají vždy

ve čtvrtek od 14 hodin v zasedací místnosti ÚFA

(2.patro, č. dveří 201),
Boční II 1401, Praha 4 – Spořilov

18. dubna David Herčík
Pozdravy z Ryugu posílá MASCOT / Greetings from Ryugu, yours MASCOT

2. května Zuzana Rulfová
Sdružené extrémy (teploty a konvekčních/vrstevnatých srážek) v České republice v letech 1982-2016

16. května Dana Saxonbergová
Vývoj parametrů slunečního větru při magnetické subbouři

30. května Ivana Kolmašová
Blesky na Jupiteru

13. června Petr Zacharov
Předpověď teploty a stavu povrchu silnic v zimním období