Interní semináře

Pozvánka

na podzimní cyklus interních seminářů ÚFA AV ČR, v.v.i.,
které se konají vždy

ve čtvrtek od 14 hodin v zasedací místnosti ÚFA

(2.patro, č. dveří 201),
Boční II 1401, Praha 4 – Spořilov

24. října Róbert Kvak
Orografia ako predpoklad k modifikácii prekonvektívneho prostredia synoptického merítka

7. listopadu Ivana Kolmašová
Blesky na Jupiteru

21. listopadu Vladimír Truhlík
Modelování parametrů ionosférického plazmatu v okolí Země

5. prosince Lucie Pokorná
Roční chod severoatlantické oscilace a dalších módů řídících charakter počasí ve střední Evropě