Interní semináře

Pozvánka

na jarní cyklus interních seminářů ÚFA AV ČR, v.v.i.,
které se konají vždy

ve čtvrtek od 14 hodin v zasedací místnosti ÚFA

(2.patro, č. dveří 201),
Boční II 1401, Praha 4 – Spořilov

23. března Vojtěch Svoboda
Srážkové extrémy v denním a subdenním měřítku v klimatických modelech

6. dubna David Píša
Elektrostatické vlny před planetárními rázovými vlnami

4. května Miloslav Müller
Velbloudi, dromedáři – analýza a klimatologie intenzivních srážek v ČR

18. května Kateřina Podolská
Vliv změn radiace z přírodního pozadí na atributivní riziko přežití

1. června Daniel Kouba
Drifty v ionosféře